กศน.ตำบลดอนศรีชุมจัดกิจกรรมโครงการ …

กศน.ตำบลดอนศรีชุมจัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน. ตำบลดอนศรีชุม ระดับ ม. ปลายมีผู้เข้าร่วมโครงการ 13 คน