กศน.ตำบลคือเวียงจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดินผสมเสร็จ …

กศน.ตำบลคือเวียงจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดินผสมเสร็จ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7. กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วม 20 คน