โครงการค่ายวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน จังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้ โดยมีนายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ กล่าวรายงานถึงความสำคัญและความเป็นมา โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมอำเภอดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา