โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร “พื้นฐานยุวกาชาด”

ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด
หลักสูตร “พื้นฐานยุวกาชาด” ณ สวนสุขภาพฮิมกว๊านพะเยา ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา