ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 กศน.อำเภอดอกคำใต้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้