โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่. 3. พ.ย. 2560. กศน.อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต. ณ. กศน.อำเภอขุนตาล. จังหวัดเชียงราย