โครงการทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายถนอม โยวัง ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ นำบุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา