กศน.อำเดภอดอกคำใต้ดำเนินกิจกรรม กศน. ๖๖ ล้าน ซีซี บริจาคโลหิตรวมพลังต่อชีวิตถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 กศน.อำเดภอดอกคำใต้ดำเนินกิจกรรม กศน. ๖๖ ล้าน ซีซี บริจาคโลหิตรวมพลังต่อชีวิตถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา