กศน.อำเภอดอกคำใต้ร่วมกับภาคเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปีญหายาเสพติด …

กศน.อำเภอดอกคำใต้ร่วมกับภาคเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปีญหายาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ประธานในพิธีโดย นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้