หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ตำบลสันโค้ง

วันที่ 26 เมษายน 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้ร่วมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หรือ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา