นกพงนาพันธุ์อินเดีย Blyth’s Reed Warbler

Photographer : © Jonathan Martinez

นกพงนาพันธุ์อินเดีย Blyth’s Reed Warbler
ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org

ใส่ความเห็น