นกพงหญ้า   Rufous-rumped Grassbird

Photographer : © David Fisher/Sunbird

ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org นกพงหญ้า   Rufous-rumped Grassbird

ใส่ความเห็น