นกพงนาหิมาลัย   Paddy field Warbler

Photographer : © Debjyoti Dasgupta

ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org นกพงนาหิมาลัย   Paddy field Warbler

ใส่ความเห็น