นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย   Manchurian Reed Warbler

Photographer : © James Eaton/Birdtour Asia

ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย   Manchurian Reed Warbler

ใส่ความเห็น