ทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายถนอม โยวัง ผอ.กศน.อ.ดอกคำใต้ หัวหน้าทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลดอนศรีชุม
จัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านนาหลิม หมู่ที่ 7

Read More

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร “พื้นฐานยุวกาชาด”

ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด
หลักสูตร “พื้นฐานยุวกาชาด” ณ สวนสุขภาพฮิมกว๊านพะเยา ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

Read More

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน จังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้ โดยมีนายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ กล่าวรายงานถึงความสำคัญและความเป็นมา โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมอำเภอดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read More

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 กศน.อำเภอดอกคำใต้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้

Read More

จุลสารประจำเดือนธันวาคม 2560

จุลสารประจำเดือนธันวาคม 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้ความพิเศษของฉบับนี้ในส่วนหัวและเรื่องเด่นประจำเดือนมีการผัง AR CODE สามารถใช้ app layar มา scan จะเห็นความพิเศษ
สามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ android

Read More

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ. อำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ” ณ สวนรุกขชาติ ตำบลบ้านถ้ำ ดำเนินการจัดกิจกรรม “1 คน 1 อาชีพ” การทำขนมทองม้วนสด การทำขนมต้ม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “การประดิษฐ์ตุ๊กตาการบูร”

Read More

โครงการค่ายกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ลูกเสือวิสามัญรุ่นที่ 3.

กศน.อำเภอดอกคำใต้ดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ลูกเสือวิสามัญรุ่นที่ 3. ระหว่างวันที่. 18-20. ธันวาคม. 2560. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวบ้านขัติยัศ. ตำบลพระธาตุขิงแกง. อำเภอจุน. จังหวัดพะเยา ในการนี้นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายอดิสอน ขุ่ยคำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยาเป็นประธานในพิธี

Read More