ทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายถนอม โยวัง ผอ.กศน.อ.ดอกคำใต้ หัวหน้าทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลดอนศรีชุม
จัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านนาหลิม หมู่ที่ 7

Read More

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร “พื้นฐานยุวกาชาด”

ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด
หลักสูตร “พื้นฐานยุวกาชาด” ณ สวนสุขภาพฮิมกว๊านพะเยา ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

Read More

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน จังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้ โดยมีนายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ กล่าวรายงานถึงความสำคัญและความเป็นมา โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมอำเภอดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read More

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 กศน.อำเภอดอกคำใต้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้

Read More

นิเทศการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่

24 มกราคม 2561 คณะนิเทศ กศน.อำเภอดอกคำใต้ นิเทศการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ ดังนี้ 1.กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ
หลักสูตรวิชาการถักผ้าคลุมไหล่จากไหมพรม จำนวน 10 ชม. ณ อาคารโรงน้ำดื่มบ้านทุ่ง หมู่ 4 ตำบลดอนศรีชุม 2.กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการถักกระเป๋าจากเชือกร่ม จำนวน 10 ชม. ณ อาคารโรงน้ำดื่มบ้านทุ่ง หมู่ 4 ตำบลดอนศรีชุม 3.กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตร ระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ
หลักสูตรวิชาการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก จำนวน 10 ชม. ณ บ้านเลขที่ 42 หมู่ 3 ตำบลดอนศรีชุม 4.กิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ณ ห้องประชุมศูนย์ 3 วัยสานสายใยรัก ตำบลบ้านถ้ำ

Read More

จุลสารประจำเดือนธันวาคม 2560

จุลสารประจำเดือนธันวาคม 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้ความพิเศษของฉบับนี้ในส่วนหัวและเรื่องเด่นประจำเดือนมีการผัง AR CODE สามารถใช้ app layar มา scan จะเห็นความพิเศษ
สามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ android

Read More

นิเทศกิจกรรมที่จัดในพื้นที่

28 ธันวาคม 2560 คณะนิเทศ กศน.อำเภอดอกคำใต้ นิเทศกิจกรรมที่จัดในพื้นที่ต่างๆดังนี้ 1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.ตำบลดอกคำใต้ ณ วัดดอนไชย ตำบลดอกคำใต้ 2.โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ณ กศน.ตำบลป่าซาง ตำบลป่าซาง 3.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน ณ วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ

Read More

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ. อำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ” ณ สวนรุกขชาติ ตำบลบ้านถ้ำ ดำเนินการจัดกิจกรรม “1 คน 1 อาชีพ” การทำขนมทองม้วนสด การทำขนมต้ม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “การประดิษฐ์ตุ๊กตาการบูร”

Read More