เรื่องเด่น

กิจกรรม กศน.ตำบล

View All

กศน.ตำบลหนองหล่มจัดกิจกรรมการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง …

กศน.ตำบลหนองหล่มจัดกิจกรรมการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนพอเพียง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

Latest Posts

วันที่ 20 พฤศจิกายน …

วันที่ 8 พฤศจิกายน …

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 …

กศน.อำเภอดอกคำใต้ …

กศน.อำเภอดอกคำใต้ …

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 …

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 …

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 …