เรื่องเด่น

ข่าวสาร กศน.อำเภอดอกคำใต้

View All

กิจกรรม กศน.ตำบล

View All

กศน.ตำบลหนองหล่มจัดกิจกรรมการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง …

กศน.ตำบลหนองหล่มจัดกิจกรรมการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนพอเพียง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

Latest Posts

จุลสาร …

ทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

กศน.ตำบลดอนศรีชุมจัดกิจกรรมโครงการ …