วันที่ 2 เมษายน 2561 …

วันที่ 2 เมษายน 2561 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 วันรักการอ่าน” ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

Read more