วันที่ 16 มีนาคม 2561 …

วันที่ 16 มีนาคม 2561 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ดำเนินการหมุนเวียนสื่อตามโครงการ “ห้องสมุดชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

Read more

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 …

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ดำเนินการหมุนเวียนสื่อตามโครงการ “ห้องสมุดชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

Read more

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 …

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกับ กศน.ตำบลดอกคำใต้ ร่วมโครงการอนุรักษ์ประเพณี ก๊างข้าวแฮก (มรดกภูมิปัญญา วิถีพอเพียง) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้

Read more

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 …

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 บุคลากร กศน.อำเภอดอกคำใต้ นำโดยนางนฤมล บุตรชานนท์ ครูชำนาญการ เข้าร่วม ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้

Read more

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 …

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “วันแม่แห่งชาติ หนังสือนี้ ดีเพื่อแม่ ” โดยมีกิจกรรม นิทรรศการวันแม่แห่งชาติ หนังสือดีนี้เพื่อแม่ เรียงความวันแม่ ประดิษฐ์การ์ดวันแม่ และระบายสีวันแม่ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ มีผู้ร่วมกิจกรรม 66 คน

Read more