วันที่ 2 – 4 กรกฎาคม …

วันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2561 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วย ครูอาสาสมัคร ครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมแนวทางการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด “กลุ่มอิงดอย” ณ โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่

Read more

วันที่ 25 มิถุนายน …

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ดำเนินการจัดโครงการ “รำลึกสุนทรภู่ ครูกวีของไทย” (ภาคเช้าและภาคบ่าย)มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก รร.ไทยรัฐวิทยา 46 และ รร.ศรีชัยวิทยา จำนวน 61 คน ได้รับเกียรติจาก นายถนอม โยวัง ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ และนางวันทนา โยวัง หน.กศน.ตำบลดอนศรีชุม มอบของรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Read more

วันที่ 22 มิถุนายน …

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์สัญจร ครั้งที่ 1/2561 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งเจริญ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากนายคำรณ มูลศรี และนางประนอม มูลศรี อาสาสมัครเจ้าของบ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งเจริญ ให้การต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Read more

วันที่ 20 มิถุนายน …

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมโครงการ”อำเภอยิ้มเคลื้อนที่” ณ วัดบุญฮอม ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ ดำเนินการจัด #กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ # แผ่นพับประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้

Read more

วันที่ 12 มิถุนายน …

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ดำเนินการ “หมุนเวียนสื่อ สู่ บ้านหนังสือชุมชน” ณ บ้านหนังสือชุมชน ตำบลบ้านถ้ำ ตพบลหนองหล่ม และตำบลบ้านปิน

Read more