ข่าวสาร กศน.

 

 

 

 

inac

 

 

นโยบาย รมต.

คลังอาเซียน

aseanRead More

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กศน. ตำบลดอนศรีชุม

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กศน. ตำบลดอนศรีชุม

ในระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2559

ณ กศน. ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

S__88432652 S__88432653 S__88432654 S__88432655 S__88432656 S__88432657

Read More

โครงการรณรงค์ประชามพันธ์ออกเสียงประชามติพร้อมกันทั่่วประเทศ (Big Day)

โครงการรณรงค์ประชามพันธ์ออกเสียงประชามติพร้อมกันทั่่วประเทศ (Big Day)

วันที่ 4 สิงหาคม 2559

ณ หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ถึงที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้

 

S__88432642 S__88432643 S__88432644 S__88432645 S__88432647 S__88432649 S__88432650

Read More

โครงการส่งเสริมหมู่เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 29 มิถุนายน กศน.ตำบลดอนศรีชุม

0จัดโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

IMG_2688 IMG_2689 IMG_2690 IMG_2691 IMG_2692 IMG_2693 IMG_2694 IMG_2695 IMG_2696  IMG_2698 IMG_2699 IMG_2700 IMG_2701 IMG_2702 IMG_2703

Read More

โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามพระยุคลบาท

กศน. ตำบลดอนศรีชุมได้จัดโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามพระยุคลบาท

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

IMG_2688 IMG_2689 IMG_2690 IMG_2691 IMG_2692 IMG_2693 IMG_2694 IMG_2695 IMG_2696 IMG_2697 IMG_2698 IMG_2699  IMG_2701 IMG_2702 IMG_2703

Read More

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วิชาธุรกิจขนมไทย

กศน. ตำบลดอนศรีชุมจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนือง วิชาธุรกิจขนมไทย 40 ชั่วโมง

วันที่ 20-28 มิถุนายน 2559

ณ กศน. ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

thai 2 thai thai3

 

 

 

Read More

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วิชาการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

S__79298565S__79298565S__79298566239032389923904

 

Read More

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลดอนศรีชุม

วันที่ 13 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2559 

กศน. ตำบลดอนศรีชุมได้รับเกียรติจากนายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญา

S__78258179 S__78258186S__78258186S__78241806S__78241804S__78241795S__78241797S__7824179928800S__78258189ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลดอนศรีชุม

Read More

การประชุมคณะกรรมการ กศน. ตำบลดอนศรีชุม คร้งที่ 1/2559

Read More

การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

S__41156610S__41148419

Read More

ประกาศรับสมัคร นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/58

สมัครเรียน 2-58

ด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้...

Read More