ข่าวสาร กศน.อำเภอดอกคำใต้

View All

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 …

กศน.อำเภอดอกคำใต้ …

วันที่ 21 พฤศจิกายน …

วันที่ 20 พฤศจิกายน …

วันที่ 8 พฤศจิกายน …

การศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 …

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายสุรพล วงศ์หวัน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดพะเยา ได้นิเทศติดตาม โครงการ “เปิดสนามกีฬา..ให้คนไทย ได้ออกกำลังกาย” และ นิเทศติดตาม กศน.ตำบลบ้านถ้ำ ณ กศน.ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

กศน.อำเภอดอกคำใต้ …